Politika privatnosti

Politika privatnosti

Worigu, kao voditelju obrade osobnih podataka, važna je zaštita Vaše privatnosti. 

Politikom privatnosti Vas obavještavamo na koji način možete očekivati da će biti obrađivani Vaši podaci korištenjem naše usluge.

 

Tko smo mi?

Tvrtka: WORIG d.o.o.

Adresa: Ilica 71, 10 000 Zagreb

OIB: 99040482941

Kontakt: data@worig.com.

 

Koje osobne podatke obrađujemo?

Worig prikuplja sve Vaše podatke na temelju izričite privole u svrhu izrade worig izvještaja.

Korisnici usluge sami popunjavaju obrazac na vlastitom profilu u kojem upisuju podatke: ime i prezime, grad i država prebivališta, spol, broj mobitela te osobne informacije – jesu li pušač, jesu li zaposleni, imaju li djece, i imaju li kućnog ljubimca. 

Instantor na temelju Vašeg izričitog dopuštenja pribavlja osobne i financijske podatke iz vaše internetske banke potrebne za pružanje usluge koje šalje Worigu za izradu worig izvještaja (mjesečni novčani tijek, ime i prezime korisnika te adresu korisnika).

 

Vremensko razdoblje čuvanja Vaših podataka

Brisanjem korisničkog profila korisnik briše sve osobne podatke koji su dostupni Worigu. 

Korisnički profil koji nije bio aktivan duže od 24 mjeseca Worig briše zajedno sa svim osobnim podacima. 

 

Vaša prava 

Pravo na pristup osobnim podacima 

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije, osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem. 

Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

Pravo na povlačenje privole

Imate pravo povući privolu u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. 

Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;

  • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
  • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni  razlozi za obradu;
  • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
  • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade,
  • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

  • osporavate njihovu točnost
  • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
  • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke, ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
  • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka 

Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas te prenijeti te podatke drugom Voditelju obrade (samostalno ili izravno putem Woriga).

Pravo na prigovor

Ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

Pritužba nadzornom tijelu

Pritužbu možete uložiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka (Fra Grge Martića 14, 10 000 Zagreb; azop@azop.hr).

 

S kime dijelimo Vaše podatke?

Vaše podatke ne dijelimo s drugim voditeljima obrade. 

Koristimo samo provjerene i pouzdane Izvršitelje obrade. S našim Izvršiteljima obrade imamo sklopljene ugovore o obradi podataka te oni nisu ovlašteni raditi obradu Vaših podatak osim ako za to od nas nisu ovlašteni. Izvršitelji neće Vaše podatke prenositi trećim stranama, podatke će sigurno koristiti te čuvati u periodu u kojem im je određeno. 

 

Poveznice drugih web stranica

Ova politika privatnosti ne odnosi se na druge web stranice čija se poveznice nalaze na Worigovoj web stranici. Potičemo Vas da pročitate politike privatnosti na drugoj web stranici. 

 

Promjene politike privatnosti

Politiku privatnosti održavamo točnom i ažurnom. O svim izmjenama i promjenama politike privatnosti bit ćete obaviješteni na ovom mjestu. 

 

Sigurnost

Kontinuirano radimo na održavanju visoke razine sigurnosti i zaštite naših usluga.